Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
Údaj o odpovědnosti
    Irena Martinovská, Lumír Horčička
Další názvy
    Utilisation of interlaying sands of Vršany browncoal open pit as a substitution of the Ohře river fluvial sands in the North-western Bohemia
Autor
    Horčička, Lumír
    Martinovská, Irena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 67
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    ekologie krajinná
    ložisko písku
    severočeská pánev
    surovina perspektivní
    suroviny doprovodné
    suroviny stavebního průmyslu
    uhlí hnědé
    využití nerostných zdrojů
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Vršany (Most)
Klíčové slovo
    Jako
    Lomu
    Ložisek
    Meziložních
    Možnosti
    Náhradního
    Namísto
    Nových
    Otvírky
    Písků
    Poohří
    Uhelného
    Vršany
    Využití
    Zdroje
Abstrakt (anglicky)
   There are many newly extracted gravel and sand pits in the Ohře river valley, although the total reserves of the Quaternary fluvial sedments in this area are not very high. This was the reason to investigate possibilities of utilisation on interlaying Tetriary sands in browncoal open pit Vršany - Hrabák (now deposited as a waste on dumps) as a substitution of classical construction raw materials. As a conclusion man can say that it is possible to use this sands for mortar production, as a material for earth constructions and stabilisation and apparently for production of calcium-sand bricks. They cannot be used for classical concrete production because of high content of clay substance and very fine grain
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012