Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech
Další názvy
    Possibilities of paleontology´s applications in the archeological research
Autor
    Doláková, Nela
    Hladilová, Šárka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2006
Zdrojový dokument - monografie
    Ve službách archeologie VII
Poznámky
    Počet výtisků: 200
Výraz tezauru
    artefacts
    methods
    paleontology
Klíčové slovo
    Archeologických
    Možnosti
    Paleontologie
    Využití
    Výzkumech
Abstrakt (česky)
   Možnosti paleontologie v archeologickém výzkumu - stanovení stáří a provenience nalezených fosílií a fosiliferních hornin, odlišení stop lidské aktivity od stop primárního poškození, změny v zastoupení fosilií a fosiliferních hornin na archeologických lokalitách v čase a prostoru, stanovení přírodního prostředí lokalit.
Abstrakt (anglicky)
   Possibilities of paleontology in the archeological research - the age of fossils, the provenance of fossils and fossiliferous rocks, distinguishing the traces of human activities from the natural (=primary) damages, the changes in the representation of fossils and rocks in the archeological localities in time and space, the paleoenvironment of the archeological localities
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012