Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti zakladania stavieb na presadavých zeminách
Údaj o odpovědnosti
    Ján Šajgalík
Další názvy
    Possibilities of building foundation on instable grounds
Autor
    Šajgalík, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 7
Strany
    s. 193-197
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    mechanika zemin
    půda základová
    sedání
    sedimentace eolická
    zhutnění
Klíčové slovo
    Možnosti
    Presadavých
    Stavieb
    Zakladania
    Zeminách
Abstrakt (česky)
   Některé základové půdy se vyznačují nerovnoměrným sedáním. Vyznačují se tím zejména spraše. V práci jsou diskutovány různé způsoby zakládání staveb na těchto základových půdách, na základě zkušeností ze Slovenska i zahraničí. Posuzovány jsou různé typy zhušťování a zpevňování základových půd. Nerovnoměrným sedáním se vyznačují spraše vyskytující se v určitých typech reliefu a klimatu. Nejvariabilnější geotechnické vlastnosti mají spraše v kotlinách mírného klimatu, avšak v úrovni nad 300 m n.m.se prosedání spraší nevyskytuje. V nížiných oblastech se prosedavost projevuje téměř vždy, až do hloubky ca 5 m. Žádnou metodu zakládání nelze mechanicky přenášet z jedné lokality na druhou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012