Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
Údaj o odpovědnosti
    Ladislav Žáček
Další názvy
    Possibilites of improving drinking water quality
Autor
    Žáček, Ladislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 1
Strany
    s. 25-27
Rok
    1991
Poznámky
    3 tab.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    čistota vod
    ekologie
    kontaminace vod
    pitná voda
    úprava vody
    vodní hospodářství
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    České
    Jakosti
    Možnosti
    Pitné
    Republice
    Vody
    Zlepšení
Abstrakt (česky)
   Příčinou nevyhovující jakosti pitné vody v České republice je nevyhovující jakost zdrojů, aplikace nevhodného technologického postupu, nevyhovující stav zařízení a nesprávný provozní režim úpraven, nedostatek některých chemikálií, nedodržování technologické kázně. Podle údajů shromážděných od r. 1968 ČSN pitná voda se trvale neplní v 50-80 kriterií. Proto se počítá již v roce 1991 s řadou opatření ve vybraných významných úpravnách, v dalším období se změnami a modernizací technologie úpraven a zlepšení ochranopu zdrojů, zajištěním nových zdrojů a rekonstrukcí rozvodných systémů s náklady v řádu desítek miliard korun. Při optimálním průběhu lze očekávat vyřešení problému nevyhovující pitné vody do 10 let
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012