Podrobnosti záznamu

Název
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Černý, Jiří Litochleb
Autor
    Černý, Pavel
    Litochleb, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 31, č. 6
Strany
    s. 169-170
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    553.3/.4
Předmětová kategorie
    metalogeneze, mineralizace
    oblast tepelsko-barrandienská
    prekambrium
    radioaktivní suroviny
    Sn-Mo-W-rudy
Klíčové slovo
    Horninách
    Mineralizace
    Mo-V-U
    Novotníků
    Proterozoika
    Svrchního
    Západočeského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012