Podrobnosti záznamu

Název
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
Další názvy
    Modal composition and gamma-ray spectrometry of sandstones of the Moravice Formation: implications for provenance studies of the Culm facies siliciclastics
Autor
    Bábek, Ondřej
    Lehotský, Tomáš
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Svazek/č.
    Roč. roč. X, č. 1
Strany
    4
Rok
    2003
Výraz tezauru
    foreland basin
    gamma-ray spectrometry
    Gazzi-Dickinson method
    Moravo-Silesian Culm basin
    sandstone provenance
Klíčové slovo
    Důsledky
    Facie
    Gamaspektrometrie
    Kulmské
    Modální
    Moravického
    Provenienční
    Psamitů
    Sedimentů
    Složení
    Souvrství
    Studie
Abstrakt (česky)
   Většina provenienčních studií založených na Gazzi-Dickinsonově metodě modální analýzy detritu ukazuje, že flyšová siliciklastika Nízkého Jeseníku (spodní visé až nejspodnější namur)odpovídají poli recyklovaného orogenu s přechody do pole magmatického oblouku. Zde předložená provenienční studie odhaluje zřetelný trend ve složení psamitů moravického souvrství.
Abstrakt (anglicky)
   Most provenance studies based on the Gazzi-Dickinson method of detrital mode analysis indicate that the flysch siliciclastics of the Nízký Jeseník Mts. (Lower Viséan to lowermost Namurian) have recycled orogen to dissected-arc provenance, but distinct stratigraphic shifts in sandstone composition were traced between individual formations. This provenance study reveals a distinct stratigraphic trend in sandstone composition in one of the flysch formations in the Nízký Jeseník Mts., the Moravice Formation of Upper Viséan age.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012