Podrobnosti záznamu

Název
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
Údaj o odpovědnosti
    Dana Čápová
Další názvy
    GIS model for the solution of potential conflicts of interests between the exploitation of geological resources and the environmental protection
Autor
    Čápová, Dana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 15-19
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 1 p
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    databanka
    geologie environmentální
    mapování
    ochrana přírody
    střety zájmů
    systém GIS
    systém informační
    využití nerostných zdrojů
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Aspekty
    Geologických
    GIS
    Model
    Ochranou
    Potenciálních
    Prostředí
    řešení
    Střetů
    Využití
    Zájmů
    Zdrojů
    životního
Abstrakt (anglicky)
   The main task of present project is to create the GIS model including the system of creating, managing and processing of existing and new established databases in the field of geological exploration and protection of the environment in the whole territory of the Czech Republic. Main target of this GIS model is preparation of complex outputs like a results of spatial analysis for purposes of information support on solving the problems of the environment in relation with existing or potential exploitation of mineral resources. Using tools, based on the new technology of dataprocessing /MGE-Intergraph and ORACLE/, outputs are prepared not only in paper form, but also in the interactive graphic form. There were made applications immediated user-friendly access to data, using software like GeoMedia, ArcView or web-pages tools
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012