Podrobnosti záznamu

Název
    Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
Další názvy
    Model překrytí a tepelné historie, kompakce, prouhelnění a tvorby plynu v hornoslezské pánvi - příklady z vrtů Štramberk a Tyra
Autor
    Bezuško, Petr
    Franců, Eva
    Franců, Juraj
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Documenta Geonica
Svazek/č.
    Roč. 1999, č. 1
Strany
    4
Rok
    1999
Výraz tezauru
    coal rank, vitrinite reflectance, pyrolysis, Upper Silesian Basin
Klíčové slovo
    Basin
    Boreholes
    Burial
    Coalification
    Compaction
    Examples
    Gas
    Generation
    History
    Model
    Silesian
    Štramberk
    Thermal
    Tyra
    Upper
Abstrakt (česky)
   Model překrytí a tepelné historie jz části hornoslezské pánve byl modelován numerickou metodou přímé úlohy. Výsledky naznačují, že v západní části sledovaného území bylo překrytí výrazně větší než v neogénu. Situace ve východní části je opačná a současné hloubky uložení převyšují pozdně karbonské pohřbení namurských sedimentů v době před 300 miliony let.
Abstrakt (anglicky)
   The burial and thermal history of the SW part of the Upper Silesian Basin was modeled using forward method. The results suggest that in the western part the maximum burial during Late Carboniferous was significantly deeper then during the Neogene. The situation in the eastern part is different and the present burial of Carboniferous sediments is deeper then that at 300 Ma bp.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014