Podrobnosti záznamu

Název
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Macek, Alexander Grünwald, Mojmír Mach, Martina Vochocová
Další názvy
    Model of the action of acid deposits on surface water quality
Autor
    Grünwald, Alexander
    Macek, Lubomír
    Mach, Mojmír
    Vochocová, Martina
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 1
Strany
    s. 19-23
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 2 sch., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    acidita
    ekologie
    hydrologie povrchových vod
    kontaminace vod
    modely v hydrogeologii
    pH
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Souš
Klíčové slovo
    Depozic
    Kvalitu
    Kyselých
    Model
    Povrchových
    Působení
    Vod
Abstrakt (česky)
   Od 50. let našeho století je pozorována acidifikace přírodních vod, zpočátku zejména ve Skandinávii. Od té doby je tomuto problému věnována stále větší pozornost. Při sestavování prognóz acidifikace lze vycházet z několika přístupů. V článku je použit deterministický model IIASA (Kamari et al.1984), sestávající z několika submodelů. Meteorologický submodel zohledňuje vstup srážkové vody do půdy a vodní nádrže, hydropedologický a půdně-chemický submodel určuje tok iontů z povodí do nádrže. Nové rovnovážné koncentrace ve vodě vyhodnocuje submodel odezvy nádrže. Tento model byl aplikován na vodárenské nádrži Souš (Jizerské hory) a v jejím povodí. Ukázal se jako vhodný nástroj prognózování změn kvality vody. Bylo zjištěno, že v povodí nádrže Souš probíhá dlouhodobý proces postupné acidifikace. Lze očekávat stále výraznější problémy při úpravě vody z acidifikovaného prostředí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012