Podrobnosti záznamu

Název
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
Další názvy
    Modelova rekonstrukce nitratoveho znecisteni brehove infiltrace pomoci 15N a 18O dat, Karany, Ceska republika
Autor
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renata
    Kněžek, Miroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Applied Geochemistry
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 4
Strany
    19
Rok
    2006
Výraz tezauru
    nitrate pollution, riverbank infiltration, delta 15N, delta 18O, model infiltration
Klíčové slovo
    15N
    18O
    Czech
    Data
    Filtration
    Karany
    Model
    Nitrate
    Pollution
    Reconstruction
    Republic
    Riverbank
    Using
Abstrakt (česky)
   System nitratoveho znecisteni brehove infiltrace byl modelovan nad daty 15N and 18O. Model se sklada z brehove infiltrace, mistni spodni vody a dodatecne infiltrace
Abstrakt (anglicky)
   Nitrate pollution of riverbank infiltration system was modelled using 15N and 18O data. Model consists of river infiltration, local groundwater and additional infiltration.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014