Podrobnosti záznamu

Název
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
Údaj o odpovědnosti
    Václav Bucha, Miloš Suk, Věra Obstová
Autor
    Bucha, Václav, 1928-
    Obstová, Věra
    Suk, Miloš, 1934-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Strany
    s. 21-24
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie regionální
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    karpatská neogenní předhlubeň
    měření geofyzikální
    paleoreliéf
    podloží
    vídeňská pánev
    vrt
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Jednotek
    Krystalinika
    Model
    Moravy
    Podloží
    Reliéfu
    Východní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 11. 2012
Datum importu
    20. 3. 2014