Podrobnosti záznamu

Název
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
Údaj o odpovědnosti
    Zuzana Skácelová, Miroslav Rejchrt, Bedřich Mlčoch
Další názvy
    The 3D model of the crystalline basement of the Cretaceous sediments (Dlouhá mez region)
Autor
    Mlčoch, Bedřich
    Rejchrt, Miroslav, 1944-
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Strany
    s. 49-53
Rok
    2008
Poznámky
    6 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Klasifikační znak
    55(1)
    550.8
Skupina konspektu
    55
    550
Předmětová skupina
    bohemikum
    česká křídová pánev
    kolínský faciální vývoj
    krystalinikum
    kutnohorsko-svratecká oblast
    mapa geologická
    metoda gravimetrická
    model trojrozměrný
    moldanubikum
    paleoreliéf
    podloží
    sedimenty
    zpracování dat
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Žďárské vrchy (Česko)
Klíčové slovo
    13-44
    23-22
    české
    Dlouhé
    Hlinsko
    Krystalinika
    Křídové
    Meze
    Model
    Oblasti
    Podloží
    Reliéfu
    Sázavou
    Sedimentů
    Žďár
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012