Podrobnosti záznamu

Název
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)
Další názvy
    The 3D model of the bassement of the Miocene sediments in the Stritez nad Ludinou area (Moravska brana region)
Autor
    Pálenský, Peter
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    3D model, structure map, geophysical research, sedimentology, neogene, lower carboniferous, Carpathian Foredeep
Klíčové slovo
    Brány
    Kulmu
    Ludinou
    Miocenních
    Model
    Moravské
    Oblast
    Podloží
    Reliéfu
    Sedimentů
    Stříteže
Abstrakt (česky)
   Vytvoření 3D modelu reliéfu povrchu kulmu a tektonických struktur v podloží miocenních a kvarterních sedimentů v morfologické depresi na východním svahu Nízkého Jeseníku, na styku s karpatskou předhlubní v Moravské bráně, na základě vyhodnocení vrtů a geofyzikálních údajů.
Abstrakt (anglicky)
   The 3D model of the bassement of the Miocene sediments in the Stritez nad Ludinou area (Moravska brana region)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014