Podrobnosti záznamu

Název
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Eliáš, Peter Pálenský
Další názvy
    The model for the development of the Miocene foredeeps in the Ostrava area
Autor
    Eliáš, Mojmír
    Pálenský, Peter
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Strany
    s. 65-66
Rok
    1998
Poznámky
    11 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    akrece
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    molasa
    pánev sedimentační
    příkop
    příkrov
    subsidence
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hrabice (Přerov)
    Karviná
    Nový Jičín
    Ostrava
    Polsko - jihozápad
    Přerov
    Velký Újezd (Olomouc)
Klíčové slovo
    15-43
    15-44
    25-11
    25-12
    25-13
    25-21
    Hranice
    Jičín
    Karviná
    Miocenních
    Model
    Nový
    Ostrava
    Ostravsku
    Předhlubní
    Přerov
    Újezd
    Velký
    Vzniku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012