Podrobnosti záznamu

Název
    Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
Údaj o odpovědnosti
    Martin Milický ... [et al.]
Další názvy
    Hydroecological study of the Jizera River catchment and the Jizera Mountains (Variant.)
Autor
    Milický, Martin
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Research for practice (T.G. Masaryk Water Research Institute)
Svazek/č.
    No. 51
Strany
    p. 114-125
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr., 2 diagr.
    il.
    Ke zpracování zapůjčil ing. F. Buzek.
    Zkr. název ser.: Res. Pract. (T.G. Masaryk Wat. Res. Inst.)
Klasifikační znak
    556
    628.1
Skupina konspektu
    556
    626/627
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    hydrogeologie regionální
    jizerský faciální vývoj
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    model hydrodynamický
    proudění
    simulace
    voda podzemní
    vodní zdroj
    zvodnělý kolektor aluviální
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Jizera (povodí)
Klíčové slovo
    Basin
    Flow
    Groundwater
    Jizera
    Modelling
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012