Podrobnosti záznamu

Název
    Modelling the effect of climate change on recovery of acidified freshwaters: Relative sensitivity of individual processes in the MAGIC model
Další názvy
    Modelování efektu klimatické změny na acidifikované sladké vody: Relativní citlivost jednotlivých procesů v modelu MAGIC.
Autor
    Aherne, J.
    Bishop, K.
    Camarero, L.
    Cosby, B.J.
    Erlandsson, M.
    Evans, Christopher
    Forsius, Martin
    Hardekopf, David
    Helliwel, R.
    Hruška, Jakub
    Jenkins, Alan
    Kopáček, Jiří
    Moldan, Filip
    Posch, Max
    Rogora, Michaela
    Wright, R. F.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Science of the Total Environment
Svazek/č.
    Roč. 365, č. 1-3
Strany
    14
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Freshwater, Model, Acid deposition, acidification, climate change
Klíčové slovo
    Acidified
    Change
    Climate
    Effect
    Freshwaters
    Individual
    MAGIC
    Model
    Modelling
    Processes
    Recovery
    Relative
    Sensitivity
Abstrakt (česky)
   Model MAGIC byl použit k hodnocení relativní citlivosti několika možných na klimatu závisejících efektů vzhledem k zotavení půd a povrchových vod z acidifikace. Byl použit stejný protokol pro 14 intenzivně studovaných povodí v Evropě a Severní Americe. některé procesy měly jen malý význam (např. zvýšení pCO2), některé byly významné jen na několika místech ( např. mořský aerosol v blízkosti moře) a další byly významné téměř na všech místech (např. zvýšení koncentrace organických kyselin v půdě a vodě). Navíc změny v rychlosti růstu lesa a dekompozici půdní organické hmoty jsou významné na zalesněných místech a na místech ohrožených vyplavováním dusíku. Modelování budoucnosti zotavení z acidifikace musí vzít v úvahu možné změny související s klimatickou změnou a zaměřit se zejména na změnou klimatu ovlivněné změny v orhanických kyselinách a zadržování dusíku.
Abstrakt (anglicky)
   The MAGIC model was used to evaluate the relative sensitivity of several possible climate-induced effects on the recovery of soil and surface water from acidification. A common protocol was used at 14 intensively-studied sites in Europe and Eastern North America. The results show that several of the factors are of only minor importance (increase in pCO2 in soil air and runoff, for example), several are important at only a few sites (seasalts at near-coastal sites, for example), and several are important at nearly all sites (increased concentrations of organic acids in soil solution and runoff, for example). In addition changes in forest growth and decomposition of soil organic matter are important at forested sites and sites at risk of nitrogen saturation. The trials suggest that in future modelling of recovery from acidification should take into account possible concurrent climate changes and focus specially on the climate-induced changes in organic acids and nitrogen retention.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014