Podrobnosti záznamu

Název
    Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu
Autor
    Hrubešová, E.
    Kaláb, Zdeněk
    Kořínek, R.
    Marek, R.
Konference
    Geotechnika 2008 (10.09.2008-12.09.2008 : Vysoké Tatry, Podbanské, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geotechnika 2008,Konštrukcie, technológie a monitoring
Strany
    S. 87-92
Poznámky
    Projekt: GA105/07/0878, GA ČR
    Překlad názvu: Modeling of hydrogeological conditions influence on the seismic response on the surface
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    hydrogeological conditions
    numerical modelling
    seismic effect
Klíčové slovo
    Analýza
    Hydrogeologických
    Modelová
    Podmínek
    Povrchu
    Projevů
    Seismických
    Velikost
    Vlivu
Abstrakt (česky)
   Příspěvek popisuje numerické modelování vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seizmických projevů na povrchu. Získané výsledky přispívají k přesnějšímu objasnění vlivu geologických podmínek na seizmický projev a lepší predikci seizmického zatížení.
Abstrakt (anglicky)
   The presented paper deals with the numerical modelling of the impact of local hydrogeological conditions on the seismic response on the surface. The obtained results can contribute (together with the other local factors, first of all the local geological formation) on the more reliable idea of the local modification (amplification of reduction) of the seismic response and to the more objective prediction of the extent of negative local seismic impact.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012