Podrobnosti záznamu

Název
    Modelová speciace prvků Fe a Ni v povrchových vodách lesního ekosystému
Autor
    Kubínová, Petra
Konference
    Mikroelementy (40. : 05.09.2006-07.09.2006 : Medlov, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
Strany
    S. 124-128
Poznámky
    Projekt: FLE 41220/1312/3102, Česká zemědělská univerzita, CZ
    Překlad názvu: Model determination of the chemical forms of iron and nickel in the surface waters
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    ecosystem
    Fe
    forest
    Ni
    PhreeqC
    water
Klíčové slovo
    Ekosystému
    Fe
    Lesního
    Modelová
    Povrchových
    Prvků
    Speciace
    Vodách
Abstrakt (česky)
   Cílem práce bylo odhadnout výskyt chemických forem vybraných prvků (Fe, Ni) v povrchové vodě malého zalesněného povodí ve středních Čechách na základě modelového programu PhreeqC, verze 2.4.2. Na příkladu krátkého sledovaného období se podařilo potvrdit zásadní předpoklady výskytu sledovaných prvků v povrchových vodách. Byl potvrzen předpokládaný výskyt převážně dvojmocných forem prvků železa a niklu ve vodách lesního potoka na Černokostelecku. Zároveň se prokázala závislost formy výskytu na oxidačně-redukčních podmínkách prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   The paper is focused on the evaluation of the possible chemical forms of occurrence of the elements iron and nickel in the surface waters in the experimental catchment Lesní potok (Černokostelecko region). The program PhreeqC (version 2.4.2.) was used for the speciation calculations. There is used the time period from November 2005 to May 2006 as the input data in the evaluation. The redox conditions markedly influence the content of the individual chemical forms of studied elements. Studied elements are present mainly in their mobile (divalent) state during the year. In the extreme case, i.e. during the snow melt, the values of redox potential are considerably higher and the concentration of trivalent state of iron (and nickel) is increasing.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012