Podrobnosti záznamu

Název
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Pešek, Vladimír Bouška
Další názvy
    A modelling study of the distribution of sulphur and trace elements lignites of the Krušné hory Piedmont basins and its comparison with the contents of model world lignite seam
Autor
    Bouška, Vladimír
    Pešek, Jiří, 1936-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 70-74
Poznámky
    1 tab.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    databanka
    klark
    podkrušnohorské pánve
    popel
    prvky stopové
    síra
    terciér
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    zpracování dat
Geografické jméno
    Chomutov
    ČR-Čechy
    Most
    Sokolov
    Teplice
Klíčové slovo
    Hnědouhelných
    Modelová
    Modelovými
    Obsahy
    Pánví
    Podkrušnohorský
    Prvků
    Slojí
    Srovnání
    Studie
    Světových
    Uhlí
    Zastoupení
Abstrakt (anglicky)
   An attempt has been made to present a model for the distribution of sulphur and trace elements in lignites from the major world basins based on statistical treatment of available chemical data. The methods of lignite combustion within the Clean Coal Technology Program require additional information on trace elements distribution and their central ranges of values. Central range is defined as an interval with approximately 68% of analytical data. In the lognormal distribution model the central range is estimated as GM/GC to GM x GD intervals, where GM = geometrical mean and GD = geometrical deviation. Histograms of all trace elements show distributions close to a lognormal type. The database of the sulphur and trace elements in the lignite seams of the North Bohemian Basin (NBB) and Sokolov Basin allow us to undertake a comparative study with the model world lignite seam.
   The distributtion of elements in the lignite of the NBB yields with the association of elements which are typical for the minerogenetic province of the Krušné hory Mts. The elements as Zr, Hf or REE, Sc etc. may have the source in the volcanic rocks of the České středohoří Mts. or the Doupovské hory Mts. (alkaline basaltic and phonolitic volcanic series). The association of trace elements in lignites in the Sokolov basin have been influence by the granitic rocks of the Slavkovský les Mts. volcanic rocks of the Doupovské hory Mts. Especially the Josef seam contains in a higher amount of elements typical for the Jáchymov ore deposit. The comparison was made using the method of data normalisation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012