Podrobnosti záznamu

Název
    Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis
Autor
    Hrubešová, E.
    Kaláb, Zdeněk
Konference
    Zakládání staveb/32. : 08.11.2004-09.11.2004 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zakládání staveb. 32. konference se zahraniční účastí. Sborník příspěvků
Strany
    s. 171-176
Poznámky
    Projekt: GA105/03/0078, GA ČR
    Překlad názvu: Modelling of the mining induced seismicity impact on the surface structures using Plaxis computing system
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    induced seismicity
    Plaxis computing system
Klíčové slovo
    Důlně
    Indukované
    Modelování
    Objekty
    Plaxis
    Povrchové
    Programem
    Seizmicity
    účinků
Abstrakt (česky)
   Vytěžená uhelná ložiska v Karvinské oblasti se nacházejí v blízkosti objektů na povrchu a tato těžba se může projevovat též makroseizmickými projevy na povrchu. Tyto jevy způsobují nepříjemné pocity místních obyvatel a výjimečně též poškození budov. V příspěvku představujeme prvotní výsledky z modelování seismické odezvy povrchových objektů po zatížení důlně indukovanou seizmicitou. K modelování je využit numerický systém Plaxis (Holandsko) založený na metodě konečných prvků.
Abstrakt (anglicky)
   The excavated coal deposits in the Karviná mine district are situated close to the surface structures and this excavation can be manifested into the macroseismic effects on the surface. These effects can cause the troublesome physiological feeling of inhabitants and optionally, the defects of the building. In this paper there are presented the initial results of the seismic response modelling for the surface objects subjected to the mining seismicity. For the modelling the numerical system Plaxis (Holland) based on the FEM was used.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012