Podrobnosti záznamu

Název
    Modelování průtokové vlny z ledovcového jezera - Lake 513, Cordillera Blanca, Peru
Autor
    Benešová, M.
    Bouška, P.
    Klimeš, Jan
    Vilímek, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI Vodohospodářské technicko - ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 5
Strany
    s. 4-7
Rok
    2012
Poznámky
    Projekt: GAP209/11/1000, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0273126
    Překlad názvu: Flood vawe modeling from glacial lake - Lake 513, Cordillera Blanca, Peru
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    floods
    glacial lakes
    mathematical modeling
Klíčové slovo
    513
    Blanca
    Cordillera
    Jezera
    Lake
    Ledovcového
    Modelování
    Peru
    Průtokové
    Vlny
Abstrakt (česky)
   Článek prezentuje a popisuje výsledky 1D matematického modelování povodně z ledovcového jezera 513 v pohoří Cordillera Blanca, Peru. Výsledkem modelu byl rozliv povodně a hloubka v jednotlivých modelovaných profilech.
Abstrakt (anglicky)
   Article presents and describes results of 1D mathematical model of glacial lake outburst flood from the Lake 513 in Cordillera Blanca, Peru. Results are presented by flooded area and depths at each topographic cross sections used for the model construction.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014