Podrobnosti záznamu

Název
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
Údaj o odpovědnosti
    Martin Hummel
Další názvy
    Modelling of methane migration and flowing in underground rock environment by means of FLUENT software
Autor
    Hummel, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 3
Strany
    s. 51-61
Rok
    2000
Poznámky
    5 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    důl opuštěný
    hornoslezská pánev
    metan
    model matematický
    program počítačový
    studie environmentálních vlivů
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ostrava
Klíčové slovo
    FLUENT
    Horninovém
    Metanu
    Modelování
    Pomocí
    Programu
    Prostředí
    Proudění
Abstrakt (anglicky)
   This contribution deals with modelling of methane outflow from underground coal seams and its migrations to mine surface after terminations of mining activities. We have to protect buildings on mine surface. One of the was to their protections is to search for co-relations between methane behaviour and stimulation effect of environment. Thanks to FLUENT software it was possible to find such co-relations. Because we do not know perfectly the underground situations and an experimentation with real model is impracticable we must elaborate at first simple elementary models and only after some further steps a more complicated model can be created
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012