Podrobnosti záznamu

Název
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
Údaj o odpovědnosti
    Jan Unucka
Další názvy
    Modeling of the forest impact on the rainfall-runoff relations and water erosion with the GIS support
Autor
    Unucka, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 58, č. 7
Strany
    s. 225-231
Rok
    2008
Poznámky
    12 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Klasifikační znak
    504
    556
Skupina konspektu
    556
Předmětová skupina
    eroze vodní
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrodynamika
    modelování
    odtok
    povodí
    srážky atmosférické
    systém GIS
    vegetace
    využití území
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Olše (Polsko a Česko)
Klíčové slovo
    Erozi
    GIS
    Lesa
    Modelování
    Pomocí
    Srážkoodtokové
    Vlivu
    Vodní
    Vztahy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 9. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012