Podrobnosti záznamu

Název
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Rosendorf, Hana Prchalová a kol.
Další názvy
    Modelling of waters vulnerability by acidification in the Czech Republic
Autor
    Prchalová, Hana
    Rosendorf, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 43, č. 2
Strany
    s. 1-3
Rok
    2001
Poznámky
    3 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 51, č. 6 (2001)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    504.05
    550.4
    556
Skupina konspektu
    504
    556
Předmětová skupina
    acidifikace
    Český masiv
    dusík
    ekosystém
    geochemie
    hmotová bilance
    hodnocení rizika
    horniny
    hydrosféra
    klasifikace
    mapy geofaktorů životního prostředí
    půdy
    síra
    znečištění
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    Acidifikací
    České
    Modelování
    Republice
    Vod
    Zranitelnosti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 11. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012