Podrobnosti záznamu

Název
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
Údaj o odpovědnosti
    Beatrice Patzeltová
Další názvy
    Model solution of vulnerability of the Cretaceous aquifer
Autor
    Patzeltová, Beatrice
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie
Svazek/č.
    Roč. 21
Strany
    s. 63-78
Rok
    2001
Poznámky
    10 obr., 3 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    hodnocení rizika
    křída-svrchní
    model hydrodynamický
    model matematický
    proudění
    puklinatost
    transport roztoků
    vícekolektorový zvodnělý systém
    vodní hospodářství
    vrstva izolační
    znečištění
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Kolektoru
    Křídového
    Modelové
    řešení
    Zranitelnosti
Abstrakt (anglicky)
   This project received to what extent the anthropogenic sources of contaminants may affect the quality of groundwater in tapping areas with regard to various degree of erosion of aquitard rocks due to discontinuity planes of tectonic origin. Mathematical simulatio was applied to study various properties of aquitard rocks disturbed by fissures and their influence on groundwater flwo and transport of contaminants from the upper into the lower aquifer. A general structure of sedimentary complexes has been defined for the purpose of the mathematical simulation (Fig. 1). This definition is based on the present level of knowledge of the geologic and hydrogeologic conditions of the western part of the Bohemian Cretaceous Basin. The general structure includes the upper aquifer with free groundwater surface (marked Q), aquitard (marked AB/Q) and the lower /basal) confined aquifer (marked AB).
   The hydraulic head of the lower aquifer is lower than that of the upper aquifer which allows the water to flow from the upper groundwater body into the lower groundwater body. A longitudinal element in the general structure has been also defined (Figs. 2 and 3). It shows relatively higher permeability than the adjacent environment which the groundwaters prefer to flow through. Various hydraulic properties eneter the longitudinal element. These properties correspond to enhanced permeability of the fissure system. Four variants of mathematical model have been devised - variants 1 to 3 design the groundwater flow in the environment with a variant permeability of the fissure system
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012