Podrobnosti záznamu

Název
    Moderní karotážní postupy při řešení hydrogeologických a inženýrských problémů
Další názvy
    New well-logging methods for hydrogeologic and emgineering problems
Autor
    Datel, Josef
    Kobr, Miroslav
    Procházka, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Voda - strategická surovina pro 21. století
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2009/08/31 ; Ostrava
Výraz tezauru
    aquifers
    dam
    engineering geology
    groundwater vertical flow
    hydrogeology
    well-logging
Klíčové slovo
    Hydrogeologických
    Inženýrských
    Karotážní
    Moderní
    Postupy
    Problémů
    řešení
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá aplikací karotážních měření pro hydrogeologické a inženýrskogeologické účely a vyzdvihuje důležitost karotáže při geologickém průzkumu. Především jsou diskutovány problémy propojování zvodní a průsaky vody z přehradních nádrží.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution describes new well-logging approaches in the frame of geologic investigations, especially for groundwater vertical flow between aquifers and stability of dams
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012