Podrobnosti záznamu

Název
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Musil
Další názvy
    Mokrá Plateau and contiguous valley of Říčka Creek: development of drainage pattern and karstic features in Cenozoic
Autor
    Musil, Rudolf, 1926-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 96, č. 2
Strany
    s. 83-111
Rok
    2011
Poznámky
    4 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    hydrologie
    jeskyně
    krajina
    kras
    kvartér
    měření geofyzikální
    neogén
    paleontologie
    sedimenty
    údolí
Geografické jméno
    Hostěnice (Brno-venkov, Šlapanice)
    Mokrá (Brno-venkov, Šlapanice)
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
    Ochozská jeskyně
    Pekárna, jeskyně (Česko)
Klíčové slovo
    Jevů
    Kenozoiku
    Krasových
    Mokerská
    Plošina
    Přilehlé
    Říčky
    říční
    Sítě
    údolí
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 3. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014