Podrobnosti záznamu

Název
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Svoboda
Další názvy
    "Wet variants" of restoration of rest shafts in areas of opencast excavation
Autor
    Svoboda, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 1
Strany
    s. 14-19
Rok
    1995
Poznámky
    1 obr., 6 bibl.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí.
Předmětová skupina
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    severočeská pánev
    těžba podzemní
    těžba povrchová
    území poddolované
    změny přírodního prostředí těžbou
    životní prostředí
Předmětová kategorie
    likvidace důlních děl
    poddolovaná území
    rekultivace
Geografické jméno
    Bílina
    Chabařovice
    ČR-Čechy
    Kopisty
    Libouš
Klíčové slovo
    Jam
    Mokré
    Oblastech
    Povrchové
    Rekultivace
    Těžby
    Varianty
    Zbytkových
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012