Podrobnosti záznamu

Název
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 57, č. 5
Strany
    s. 405-414
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: IAA300130505, GA AV ČR
    Překlad názvu: Měkkýší sukcese v holocenních pěnovcích Českého krasu (Česká republika)
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    calcareous tufas
    Czech Republic
    Holocene
    malacofauna
    radiocarbon age
Klíčové slovo
    Czech
    Holocene
    Karst
    Molluscan
    Republic
    Succession
    Tufas
Abstrakt (česky)
   Měkkýší sukcese v holocenních pěnovcových tělesech na Kotýzu a v Císařské rokli (Český kras) představuje jednu z nejvíce kompletních záznamů v rámci středních Čech. Sukcese, rekonstruovaná na základě výzkumu 3 profilů a radiometrického datování, je charakterizována výskytem indexových druhů z období časného holocénu. Následné změny v malakocenózách jsou charakterizovány totální náhradou staroholocenních prvků za středoholocenní, kde dominují výskyty citlivých indikátorů holocenního klimatického optima, v současnosti již vyhynulých nebo velice vzácných. Nejmladší fáze sukcese dokládá výskyt moderních imigrantů, kteří v oblasti Českého krasu nebyli před subboreálním obdobím nijak zastoupeni.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012