Podrobnosti záznamu

Název
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Hlaváč
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 57, no. 5
Strany
    p. 405-414
Rok
    2006
Poznámky
    5 obr., 3 tab.
    Bibliografie na s. 413-414
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Klasifikační znak
    551.7
    562/569
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    datování C14
    holocén
    kras
    kvartér pražské plošiny
    Mollusca
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    paleontologie
    pěnovec
    pleistocén-svrchní
    pramen krasový
    profil geologický
    sedimenty karbonátové
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Český kras (Česko)
    Koněprusy - Kotýz (Beroun, Beroun)
    Srbsko-Císařská rokle (Beroun, Beroun)
    Svatý Jan pod Skalou (Beroun, Beroun)
Klíčové slovo
    Czech
    Holocene
    Karst
    Molluscan
    Republic
    Succession
    Tufas
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012