Podrobnosti záznamu

Název
    Molybdenem bohatý v jarosit z oxidační zóny středověkého Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka
Další názvy
    Mo-bearing jarosite from supergene zone of medieval Au-Ag deposit at Hůrky near Rakovník, Czech Republic
Autor
    Laufek, František
    Škoda, Radek
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 2
Strany
    3
Rok
    2008
Výraz tezauru
    jarosite, ferrimolybdit, Mo-bearing, Hůrky, chemical composition, Czech Republic
Klíčové slovo
    Au-Ag
    Bohatý
    Hůrkách
    Jarosit
    Ložiska
    Molybdenem
    Oxidační
    Rakovníka
    Středověkého
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Na středověkém Au-Mo-polymetalickém ložisku v Hůrkách u Rakovníka, byly identifikovány vedle vzácného wulfenitu dva podobné žluté sekundární minerály, ferrimolybdit a nově jarosit. Oba minerály vystupují odděleně a netvoří směsi. Ferrimolybdit se od zemitého (mikrokrystalického) jarositu liší zejména jemně jehlicovitou až vláknitou stavbou. V jarositu by zjištěn molybden v silně kolísavých koncentracích od 1.4 do 6.8 hm. % MoO3, které odpovídají 0.05-0.26 apfu. Molybden vstupuje do struktury jarositu pravděpodobně jako skupina MoO4 na úkor části SO4.
Abstrakt (anglicky)
   Mo-bearing jarosite from supergene zone of medieval Au-Ag deposit at Hůrky near Rakovník, Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014