Podrobnosti záznamu

Název
    Monitoring of groundwater regime in alluvial plains of Southern Moravia
Další názvy
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě