Podrobnosti záznamu

Název
    Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Lednická, Markéta
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
Svazek/č.
    Roč. 19, č. 2
Strany
    s. 54-68
Rok
    2012
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR3cav_un_auth*0253997
    Překlad názvu: Monitoring of mining backwater levels in Jeroným mine
    Rozsah: 15 s. : www
Předmětová kategorie
    dynamics of backwater
    mining backwater
    water level fluctuation
Klíčové slovo
    Akumulovaných
    Dole
    Hladin
    Jeroným
    Monitorování
    úrovně
    Vod
Abstrakt (česky)
   Tento příspěvek popisuje analýzu dat získaných při monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným v Čisté. V tomto středověkém dole se nachází několik zaplavených prostor, z nichž pět je kvartálně nebo kontinuálně monitorováno. Voda v důlním díle pochází především ze srážek (tání sněhu, přívalový déšť), štolové patro komunikuje s podzemními vodami v okolí dolu. Charakter jednotlivých stanovišť je v článku podrobně popsán a jsou uvedeny výsledky měření úrovně hladin důlních vod za sledované období 2001-2012. Maximální úrovně hladin jednotlivých akumulovaných vod jsou stanoveny přetokem do níže položených prostor. V článku jsou podrobně zpracovány rychlosti poklesu a nárůstu úrovně hladiny na stanovištích V2/KV2, V3/KV3 a V5/KV5.
Abstrakt (anglicky)
   This contribution describes the analysis of data collected during monitoring of mining backwater level in Jeronym Mine in Čistá. Several flooded areas is possible to find in this medieval mine, of which five are quarterly or continuously monitored. Water in mining workings comes from precipitation mainly (snow, rainstorm), adit floor is connected with the groundwater in the vicinity of the mine. The nature of the individual flooded areas is described in detail in the paper, and the results of the measurement of mining water levels for the period 2001-2012 are presented. The maxima of individual monitored backwater levels are determined by overflows to the below located workings. In the article, rate of decrease and increase in level at the V2/KV2, V3/KV3 and V5/KV5 places are processed in detail.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014