Podrobnosti záznamu

Název
    Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Konference
    New results of the seismological, geophysical and geotechnical research/12. : 01.04.2003-03.04.2003 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 2
Strany
    s. 119-129
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: GA205/01/0480, GA ČR
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Seismicity monitoring of eastern part of the Bohemian massif using solitary stations of Institute of Geonics
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    seismicity monitoring
    solitery stations of UGN
Klíčové slovo
    Českého
    Masívu
    Monitorování
    Okraje
    Seismicity
    Solitérními
    Stanicemi
    ÚGN
    Východního
Abstrakt (česky)
   V tomto příspěvku je popsáno seismologické monitorování východní části Českého masívu solitérními stanicemi provozovanými Ústavem geoniky v letech 1997-2003. Ve sledovaném období byla seismická aktivita na velmi nízké úrovni. Tři seismické stanice (Raduň, Javorník a Slezská Harta), které byly vybaveny digitálními seismickými zapisovači PCM3-EPC, byly uvedeny do provozu k trvalému monitorování. Tyto seismické stanice pracovaly v trigrovaném režimu spouštění záznamů dat.
Abstrakt (anglicky)
   Description of seismic monitoring using solitary stations of Institute of Geonics in the eastern part of the Bohemian massif in period 1997-2003 is presented in this paper. Very low seismic activity persist on this region at this time period. Three seismic stations (Raduň, Javorník and Slezská Harta) equipped with digital seismic recorder PCM3-EPC were installed to monitor seismic activity in this region. Seismic stations of UGN operate under triggered regime of records.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012