Podrobnosti záznamu

Název
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
Další názvy
    Monitoring of soil moisture seazon changes using time-domain reflektometry method
Autor
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice
Výraz tezauru
    season changes
    soil moisture
    TDR method
Klíčové slovo
    Metodou
    Monitorování
    Půdní
    Pulzní
    Reflektometrie
    Sezónních
    Vlhkosti
    Změn
Abstrakt (česky)
   Monitorování půdní vlhkosti in situ metodou TDR
Abstrakt (anglicky)
   Monitoring of soil moisture in situ using TDR method
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012