Podrobnosti záznamu

Název
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
Údaj o odpovědnosti
    Petr Bujok, Arnošt Grmela, M. Sedláčková
Další názvy
    Groundwater monitoring system at reservoir area of Doubrava/Špluchov
Autor
    Bujok, Petr
    Grmela, Arnošt
    Sedláčková, M.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment
Strany
    s. 180-185
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    Vyd. 1.
Předmětová skupina
    ekologie
    hydrogeologie regionální
    infiltrace
    jímání
    kontaminace vod
    kvartér Českého masivu
    oblasti kontinentálního zalednění
    pozorovací vrty
    sedimentace glacigenní
    území poddolované
    vrt pozorovací
Předmětová kategorie
    poddolovaná území
    sedimenty nivní
    terasa
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Doubrava
Klíčové slovo
    Doubrava-Špluchov
    Jímacího
    Monitorovací
    Oblasti
    Podzemních
    Systém
    území
    Vod
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 12. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012