Podrobnosti záznamu

Název
    Moravo-silesian volcanism from Mesozoic to Subrecent
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Moravsko-slezský vulkanismus od mesozoika po subrecent
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Strany
    p. 69-73
Rok
    1995
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 14 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    alkalický typ
    andezit
    bazalt
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    křída
    kvartér
    terciér
    vulkanismus
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Mesozoic
    Moravo-silesian
    Subrecent
    Volcanism
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012