Podrobnosti záznamu

Název
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
Další názvy
    Morphology and composition of gold from alluvial deposits in Czech republic
Autor
    Malec, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 1
Strany
    11
Rok
    2002
Výraz tezauru
    gold, morphology, composition, alluvial placers
Klíčové slovo
    Aluviálních
    České
    Morfologie
    Republice
    Rozsypů
    Složení
    Zlata
Abstrakt (česky)
   Zlatinky z rozsypů lze jen obtížně rozčlenit do 7 vzájemně přecházejících typů, stanovených u primárního zlata z Českého masivu na základě morfologie, vnitřní struktury, chemického složení a doprovodné minerální asociace. U zlata z rozsypů některé chakteristické vlastnosti často chybí, a tak je lze třídit hlavně podle obsahu Ag, příp. jiných příměsí(tj. ryzosti). Vyčleněné 4 typy ryzosti (1000-900, 899-750, 749-600 a <600) a existence příměsí Hg, Cu, Pd, Bi, event. Sb a Pt mají v různých geologických oblastech rozdílné zastoupení.
Abstrakt (anglicky)
   Morphology and composition of gold from alluvial deposits in Czech republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014