Podrobnosti záznamu

Název
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
Další názvy
    Morphplogy and composition of gold from alluvial placers in the Czech Republic
Autor
    Malec, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 10, č. jaro
Strany
    11
Rok
    2002
Výraz tezauru
    gold, morphology, intergrown minerals, chemical composition, alluvial placers, Czech massif, West Carpathians
Klíčové slovo
    Aluviálních
    České
    Morfologie
    Republice
    Rozsypů
    Složení
    Zlata
Abstrakt (česky)
   Na základě studia velkého počtu zlatinek z aluviálních rozsypů v celé České republice popsány regionální rozdíly v morfologii, struktuře a chemickém složení zlata a v druzích srůstajících minerálů.
Abstrakt (anglicky)
   Morphplogy and composition of gold from alluvial placers in the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014