Podrobnosti záznamu

Název
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu
Autor
    Beneš, V.
    Kadlec, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 9, -
Strany
    s. 7-10
Rok
    2002
Poznámky
    Překlad názvu: Morphology of the halfblind Hostěnice Valley and its relationship to the speleogenesis in the southern segment of the Moravian Karst
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    geophysical measurements
    karst morphology
    Moravian Karst
Klíčové slovo
    části
    Hostěnického
    Jevům
    Jižní
    Krasovým
    Krasu
    Moravského
    Morfologie
    Poloslepého
    údolí
    Vztah
Abstrakt (česky)
   Pomocí geofyzikálního měření bylo zjištěno, že maximální hloubka Hostěnického poloslepého údolí a mocnost sedimentární výplně údolí dosahují 30 m. na hranici vápenců a spodnokarbonských nekrasových hornin je stupeň vysoký 15-20 m. Dno Hostěnického údolí se nachází v hloubce 350 m n. m. Výška dna údolí koresponduje s výškou stropů nejstarších chodeb v Ochozské jeskyni a jejím okolí. Tato úroveň je pravděpodobně pliocenního stáří. Vytvoření velkých chodeb Hlavních dómů v Ochozské jeskyni a jejich vyplnění sedimenty proběhlo v kvartéru.
Abstrakt (anglicky)
   Morphology of the halfblind Hostěnice Valley was based on electric resistivity sounding and seismic measurements. A limestone bottom of the valley is situated at altitude 350 m a. s. l bellow ca. 30 m thick fluvial or lacustrine clayey and sandy deposits. At the limestone and non-karstic boundary a 20 m high step was formed. The bottom of the valley /350 m a. s. l.) corresponds with the older cave corridors in the nearby ochozská Cave forming probably Pliocene cave level. During the Quaternary main cave passages were deepened leaving the older corridors in a hanging position.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012