Podrobnosti záznamu

Název
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Karásek, Luděk Seitl
Další názvy
    Morphostratigraphic position of Postbadenian gravel sands in the loam pit the Šlapanice brick-work
Autor
    Karásek, Jaromír
    Seitl, Luděk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 3
Strany
    s. 19-20
Rok
    1996
Poznámky
    2 fot., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    baden
    kvartér moravských úvalů
    miocén
    oblast snosová
    paleolimnologie
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    štěrkopísek
    terasa
    valoun
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Šlapanice (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-43
    Cihelny
    Hliništi
    Morfostratigrafická
    Postbadenských
    Pozice
    Šlapanice
    šlapanické
    štěrkopísků
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012