Podrobnosti záznamu

Název
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Roštínský, Jaromír Karásek
Další názvy
    Morphostructural analysis of Červený kopec (hill) in Brno
Autor
    Karásek, Jaromír
    Roštínský, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 84
Strany
    s. 121-142
Rok
    1999
Poznámky
    5 obr., 11 fot., 31 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Předmětová skupina
    brněnský masiv
    eroze říční
    granodiorit
    horniny klastické
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    morfostruktura
    tektonika bloková
    zlom
Geografické jméno
    Brno - Červený kopec
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Analýza
    Brně
    Červeného
    Kopce
    Morfostrukturní
Abstrakt (anglicky)
   The elevation of Červený kopec (Hill) in the city of Brno with its partial landforms represents an altogether rare landscape scenery, whose úposition nearby the city center deserve at least a detailer dokumentary interpretation in comparison with till the present time published partial information. It is formed predominantly by Lower Devonian clastical deposits, to whose tectonic structure and position (that means to the relation to the Brno massif) devoted his analytical and up-to-now not much appreciated study GERLICH (1931). The revision of structural measurements (ROŠTÍNSKÝ 1998), its confrontation with morphostructural conceptions (KREJČÍ 1964, IVAN 1969, 1972, HRÁDEK-IVAN 1972, KARÁSEK 1991) and the relation of structurally conditioned form elements to the position of local famous Tertiary (RZEHAK 1919) and Quaternary profiles (e.g. KOVANDA 1982) are the objects of this study
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012