Podrobnosti záznamu

Název
    Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Blažek
Další názvy
    The Morphostructural Analysis of the Valašskobystřická vrchovina Highland and its Northern Foreland
Autor
    Blažek, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 104, č. 3
Strany
    s. 188-200
Rok
    1999
Poznámky
    4 obr., 1 fot., 1 tab., 29 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    eroze říční
    flyš
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    morfostruktura
    reliéf
    tektonika
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
Klíčové slovo
    Analýza
    Georeliéfu
    Morfostrukturní
    Předpolí
    Severního
    Valašskobystřické
    Vrchoviny
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with the application of the morphostructural analysis of the territory of the Valašskobystřická vrchovina Highland. It explains the influence of active and passive morphostructures on the appearance and development of the present landforms
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012