Podrobnosti záznamu

Název
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
Údaj o odpovědnosti
    Jan Jelínek
Další názvy
    Morfostructural analysis as a right method of geology structure studying applied at representative Moravosilesian area
Autor
    Jelínek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 1
Strany
    s. 41-56
Rok
    2004
Poznámky
    5 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    brunovistulikum
    dálkový průzkum Země
    digitální simulace
    flexura
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie strukturní
    hornoslezská pánev
    karpatská neogenní předhlubeň
    kůra zemská
    moravskoslezská oblast
    morfometrie
    morfostruktura
    nakloněná tektonická kra
    příkrov
    rejuvenace
    tektonika
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Polsko jižní
    Slezsko (Česko)
    Slovensko
Klíčové slovo
    Analýza
    Aplikovaná
    Jako
    Metoda
    Moravskoslezské
    Morfostrukturní
    Oblasti
    Příkladu
    Stavby
    Strukturně-geologické
    Studia
    Vhodná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012