Podrobnosti záznamu

Název
    Morfostrukturní analýza vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
Autor
    Roštínský, Pavel
Konference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009 (15.04.2009-17.04.2009 : Kašperské Hory, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009
Strany
    S. 50-51
Poznámky
    Projekt: GP205/06/P188, GA ČR
    Překlad názvu: Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geology
    geomorphology
    morphostructural analysis
Klíčové slovo
    Analýza
    Bohutický
    Jižní
    Moravě
    Morfostrukturní
    Vyvýšeniny
Abstrakt (česky)
   Příspěvek charakterizuje morfostrukturní složení vyvýšeniny Bohutický les na základě různých metod geologického a geomorfologického výzkumu včetně podrobného mapování (prezentovány jsou geologické a geomorfologické mapy). Zkoumané území se nachází ve složité geotektonické pozici na okraji České vysočiny v kontaktu s Vnějšími karpatskými sníženinami a bylo tak silně ovlivněno neotektonickými procesy v předpolí Alpsko-karpatského orogénu. Syntetická část příspěvku hodnotí vlivy neotektoniky a litologie jakožto dvou klíčových faktorů při vývoji oblastních tvarů reliéfu.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution characterizes the morphostructural composition of the Bohutický les Upland on the basis of various methods of geological and geomorphological research including the detailed mapping (presented are geological and geomorphological maps). The territory is located in the complicated geotectonical position on the margin of the Bohemian Highlands in contact with the Outer Carpathian Depressions that was strongly affected with the neotectonic processes in the foreland of the Alpine-Carpathian Orogen. Synthetic part comprises the proposal of the geomorphological development and two morphostructural maps evaluating the effects of neotectonics and lithology as two crucial factors for the evolution of local landforms.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012