Podrobnosti záznamu

Název
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Pánek
Další názvy
    Morphostructural aspects of the landforms of the Západní Beskydy Mts.
Autor
    Pánek, Tomáš, 1977-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Současný stav geomorfologických výzkumů
Strany
    s. 22-26
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kvartér
    morfostruktura
    neogén
    neotektonika
    peneplén
    příkrov
    tektonika zlomová
    zlomový sráz
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nýdek (Frýdek-Místek)
    Západní Beskydy-Čantoryjská hornatina
Klíčové slovo
    Aspekty
    Beskyd
    Čantoryjské
    části
    české
    Hornatiny
    Morfostrukturní
    Příkladu
    Reliéfu
    Západních
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with genesis, types and other aspects of the morphostructures of the Západní Karpaty Mts. Specific character of flysch rocks, unresolved genesis of planation surfaces and the lack of correlation deposits in the intramountain basins represent main problems of the investigation of morphostructural features. During neotectonic movements in Neogene and Quaternary former nappe structures were rebuilded to the fault-fold morphostructures. Recognition of these morphostructures is possible by identification of hypsometry, morphography, valley pattern, selected morphometric analysis and mapping of selected exogenic landforms
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012