Podrobnosti záznamu

Název
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Pánek
Další názvy
    Morphostructural polygenesis of the Outer West Carpathians (on the example of the West Beskydy Mts.)
Autor
    Pánek, Tomáš, 1977-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
Strany
    s. 241-246
Poznámky
    2 obr., 1 sch.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    55(1)
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    brázda
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    morfogeneze
    morfostruktura
    neotektonika
    pohoří
    příkrov
    říční síť
    tektonika zlomová
    vrásnění alpinské
    vyklenutí
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Západní Beskydy
Klíčové slovo
    Beskyd
    Karpat
    Morfostrukturní
    Polygeneze
    Příkladu
    Vnějších
    Západních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012