Podrobnosti záznamu

Název
    Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny (26-11, 16-33 Jablunkov)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Pánek
Další názvy
    Morphostructural features of the Čantoryjská hornatina Mts.
Autor
    Pánek, Tomáš, 1977-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 40-44
Rok
    2000
Poznámky
    3 obr., 12 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    geomorfologie
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    morfostruktura
    neogén
    neotektonika
    slezská jednotka
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    16-33
    26-11
    Čantoryjské
    Hornatiny
    Jablunkov
    Morfostrukturní
    Rysy
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with morphostructural features of Čantoryjská hornatina Mts. Former nappe structure of Silesian unit was rebuilt by complex of neotectonic movements in the late Tertiary and Quaternary. Morphostructural analysis was orientated to investigations of fault scarps, valley patterns, water stream bed gradients and planation surfaces. We can distinguish several morphostructural subunits with different types and intensity of neotectonics. North and northwestern part of the studied area is in contrast with more uplifted ridge between V. Čantoryje Mt. and V. Stožek Mt. Horst-like structures prevail in the northern part, while vault morphostructures are preserved in southern part of Čantoryjská hornatina Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012