Podrobnosti záznamu

Název
    Morfotektonická analýza reliéfu České tabule mezi Mosteckou pánví a Džbánem
Další názvy
    Morphotectonic analysis of the Bohemian Table relief between the Mostecká pánev Basin and the Džbán Table