Podrobnosti záznamu

Název
    Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
Údaj o odpovědnosti
    Josef Stemberk, Vít Vilímek
Další názvy
    Morphotectonic Features of 1992 Earthquake Epicentral Area near Roermond and Heinsberg
Autor
    Stemberk, Josef
    Vilímek, Vít
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Československé geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 98, č. 4
Strany
    s. 229-235
Rok
    1993
Poznámky
    1 tab., 2 sch., 9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Čes. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    morfostruktura
    neotektonika
    tektonika regionální
    zemětřesení
Geografické jméno
    Nizozemsko
    SRN-Nordrhein-Westfalen
Klíčové slovo
    Epicentrální
    Heinsbergem
    Morfotektonické
    Oblasti
    Roermondem
    Rysy
    Zemětřesení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012